coad

posted on 08 May 2014 11:52 by ookiku
 
 
 
 
เอลเซนไทน์ อคาเดมี่ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้การศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา
ในทุกเผ่าพันธุ์ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม
สร้างขึ้นภายหลังจากมหาสงครามขับไล่ปีศาจและเหล่าอสูร มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างบุคลากรที่จำเป็นต่อสังคมและสร้างกองกำลังรบเพื่อต่อกรกับเหล่าสิ่งชั่วร้ายที่หลุดออกมาจากมิตินรก
อีกทั้งที่ เอลเซนไทน์ อคาเดมี่ แห่งนี้ ยังเต็มไปด้วยการเรียนการสอนหลากหลายแขนง
เป็นดั่งศูนย์กลางการเรียนรู้ของโลกที่ใหญ่ที่สุด
แผนกที่ทำการเรียนการสอนในปัจจุบันมี 8 แผนก ได้แก่
 
♦  แผนก ศิลปะการต่อสู้ 
♦  แผนก ศิลปกรรม
♦  แผนกคหกรรม
♦  แผนก กีฬา  
♦  แผนก ธุรกิจ
♦  แผนก เซนคะ
♦  แผนกวิศวกรรม
♦  แผนกสามัญ

♦ - ♦ - ♦ - 
 
 
 
 
ซึ่ง ชั้นปีที่ 1 ควรมีอายุ 15-17ปี
ชั้นปีที่ 2 อายุ 16 - 18 ปี
และชั้นปีที่ 3 อายุ17 -20 ปี